En embedsmand i Handelsministeriet siger til Bent om Trygt Bank lån: “Den vil ikke få nogen let gang på jorden”. Det lægger Bent sig på sinde. Han nærer ingen illusioner om, at myndigheder og konkurrenter vil klappe i deres hænder over hans initiativ. Tværtimod. Planerne bliver modarbejdet, hvor det er muligt. Myndighederne mener ikke, der “er behov for” endnu en bank, og banken taber en retssag mod ministeriet om at måtte tælle ansvarlig lånekapital med til egenkapitalen. Konkurrenterne giver højst projektet et par år at leve i.

Der skal findes et hjemsted til banken. Hvor i Danmark kan man mon bedst tiltrække kunder til en ny bank, som vil have nye gratis kviklån fra 18 år? Det er jo ambitiøst nok, som du kan se her.

København er en mulighed, men valget falder på en anden storby, Århus. Det lykkes at leje lokaler på 1. sal på Bispetorv i Århus. De har været brugt til tandlægeklinik, og tandlægestolen står der stadig, da de første kartoteksskabe bliver trillet ind.

Og navnet, hvad med det? Bent vil gerne med navnet til banken understrege, at kunderne, særligt dem med bankbog, får mere end i andre banker. De skal have bonus i denne bank. Enten som en ekstra høj rente eller måske ligefrem som en årsbonus i kroner og øre. Så “Trygt Bank” må være det rette navn.

Men nej. Det kan myndighederne ikke anerkende, så der må hæftes noget mere på. “Den danske Trygt Bank”, snart efter “Trygt Bank i Århus”, senere efter flytningen til Herning to år senere: “Trygt Bank i Herning”. Og endnu 12 år senere bare “Trygt Bank”. Så lykkes det da med mange års forsinkelse at få det eftertragtede, enkle navn.

Men vi skriver stadig 1958. Den 1. juli slår banken dørene op i den gamle tandlægeklinik, med en aktiekapital på 600.000 kr., lovens mindstekrav. Aktierne er fordelt på 171 aktionærer. Det har ikke været let at finde en egnet og villig direktør til denne lille outsiderbank. Men den erfarne bankmand Finn påtager sig hvervet efter nogen tøven, og han bliver i banken i de første 5 år af dens tilværelse. Derefter overtager Preben roret fra 1963, 20 år senere fra 1984 hedder direktøren Inga, og 15 år senere igen fra 1999 Hans.

Startskuddet er gået

Og så er startskuddet gået til én af de mest utraditionelle begivenheder i dansk bankvæsens historie. Stik mod alle dystre forudsigelser bider den lille bank sig fast og får større og større tilslutning. To år efter stiftelsen er antallet af aktionærer vokset til over 700, syv år senere er det atter fordoblet til over 1.400, og i dag er der 5.000 aktionærer.

Aktiekapitalen vokser, så den i 1967 er på 2,5 mio. kr., i 1971 på 8 mio. kr., og nu 20 mio. kr. Af de nuværende 20 mio. kr. er halvdelen endda fondsaktier (gratisaktier), idet banken i 1993 gav hver aktionær en gratis fondsaktie og dermed fordoblede sin aktiekapital fra 10 til 20 mio. kr.

Ved åbningen i 1958 må Bent og Sigrid sammen med familien og vennerne selv sætte penge ind på en konto, for at banken kan komme i gang. I dag er familieindskud ikke nødvendige. Nu er der over 12.000 kunder, som kan låne penge til lave renter. De er fordelt på det meste af Danmark, omtrent halvdelen i Herningområdet. Læs hele historien på TRYGT.DK.