Det kan godt være noget af en udfordring at undervise i noget så tørt og kedeligt som matematik på en efterskole i 9. klasse. Mine elever er typisk 15 år gamle, og for langt de fleste af dem gælder det, at matematik altså bare er noget, der skal overstås.

Selv har jeg det stik modsat med matematik, som for mig er et spændende fag, og jeg havde nok ikke valgt det som mit speciale, hvis det ikke var sådan. Men det medfører naturligvis en pædagogisk udfordring, for det er en kendsgerning, at unge mennesker i den nævnte alder normalt opfatter faget matematik som et nødvendigt onde.

Musik og matematik?

Musik og matematik kan ved første øjekast synes som to meget forskellige discipliner. Musik er ofte forbundet med kreativitet og følelser, mens matematik er mere logisk og systematisk. Men når man ser nærmere efter, er der mange fascinerende sammenhænge mellem de to.

For det første er musik dybt rodfæstet i matematiske strukturer. Tænk på rytme, for eksempel. Når du klapper til musik, følger du en bestemt takt, som er et mønster, der gentager sig. Dette mønster er i sin essens matematisk. Det samme gælder for skalaer og melodier, der følger bestemte matematiske mønstre og intervaller.

For det andet er der frekvenser og harmoniske forhold i musik, som også er baseret på matematik. Når du spiller en streng på en guitar, skaber den en bestemt lyd baseret på strengens længde, spænding og masse. Disse fysiske egenskaber bestemmer strengens frekvens, som er den hastighed, hvormed strengen vibrerer. Dette skaber lyden, vi hører, og det er alt sammen matematik.

Endelig er der også nogle interessante psykoakustiske forhold mellem musik og matematik. For eksempel har forskning vist, at vores hjerner er mere tilbøjelige til at genkende og huske musikalske sekvenser, der følger visse matematiske mønstre. Dette kan have at gøre med, hvordan vores hjerner er kabelforbundet til at genkende og forstå mønstre, hvilket er et centralt aspekt af både musik og matematik.

Så selvom musik og matematik kan synes meget forskellige på overfladen, er de faktisk dybt forbundne på mange måder. At forstå disse forbindelser kan give os en dybere forståelse og værdsættelse af både musik og matematik.

Musikken fylder i livet

Og det er da ikke mindst tilfældet for mine elevers vedkommende, for de har selvfølgelig valgt at gå på en musikefterskole, fordi musikken er deres store interesse, og når man har den interesse, opfattes matematik nok helt naturligt som noget af det mest ligegyldige i denne verden.

I øjeblikket har jeg en ekstra udfordring, for mine elever er ved at øve på musicalen Chess, som de skal opføre sammen med et hold elever fra en anden efterskole her i vores by. Den anden skole er en decideret teater efterskole, og vores skole har et udmærket samarbejde med den anden skole omkring en årlig opsætning af en eller anden musical.

I sådan en periode som nu tænker de unge mennesker stort set ikke på andet end den musical, så det er virkelig en udfordring at tilrettelægge undervisningen i matematik, så de trods alt udviser en lille smule interesse. Læringen i skolen er jo for livet, og selvom det kan være endda meget vanskeligt at se formålet med lærdommen, når man er 14-15 år gammel, har jeg endnu tilgode at møde ét eneste menneske, der ikke som voksent er glad for al den læring, der kunne proppes i hovedet på dem i skolen.