Med min baggrund efter mere end 20 år i hotelbranchen samt en solid handelsuddannelse, følte jeg mig faktisk godt klædt på til den stilling som direktør for et stort kursuscenter i København, som jeg overtog for knap fire år siden. Jeg var en smule betænkelig, fordi hotelbranchen jo trods alt er ganske anderledes en branchen for kursuslokaler.

Det aktieselskab, som ejer centeret, havde valgt at skifte ud på direktørposten efter flere år med vigende, økonomiske resultater, og ved ansættelsen blev det gjort meget klart for mig, at opgaven gik ud på dels at genoprette tidligere tiders gode omdømme, dels på sigt at få regnskaber med sorte tal på bundlinjen.

Konferencelokaler

Samtidig fik jeg heldigvis også at vide, at man var indstillet på, at det ville koste noget at omdanne centeret til nogle af de mest eftertragtede konferencelokaler i København. Konkurrencen i den branche er hård, fordi mange af byens store hoteller også satser på indtjening ved at være værter for diverse kurser og møder i hotellernes lokaler.

Min første opgave som direktør var at udarbejde en plan for genopretningen af firmaet. Det var en ret omfattende opgave, for vores lokaler og inventar var efterhånden temmelig nedslidt, men det var ejerne godt klar over, så der var afsat midler til en gennemgribende fornyelse.

Lækre kursuslokaler

Jeg købte mig til assistance hos en indretningsarkitekt og fortalte ham, at målet var at skabe de absolut bedste kursuslokaler i København. Jeg vil ikke ligefrem sige, at arkitekten fik helt frie hænder med hensyn til de nødvendige investeringer, men de budgetrammer, jeg havde fået udstukket fra ejerkredsen, var så rummelige, at jeg på forhånd var indstillet på at acceptere næsten hvad som helst fra arkitektens side.

Han kom også med en omfattende skitse til, hvad der efter hans mening burde gøres. Lokalerne var i bund og grund gode nok men skulle friskes op med maling, og så var der behov for helt nye og mere moderne møbler. Han havde også forslag til det nødvendige elektroniske udstyr, idet centerets hidtidige udstyr i form af overheadprojektorer og den slags efterhånden var blevet overhalet af udviklingen.

Udlejning af mødelokaler

Jeg kunne fornemme på arkitektens planer, at de var absolut brugbare med henblik på at skabe nogle af de mest tiltalende mødelokaler til leje i København overhovedet, og jeg kunne med tilfredshed konstatere, at udgifterne kunne holdes indenfor det budget, jeg havde at arbejde med.

Så vi gik i gang med den helt store renovering af centeret, og imens puslede jeg med planer om, hvordan vi skulle markedsføre det fornyede center, så det gik op for både tidligere og nye kunder, at vi nu kunne tilbyde nogle af de bedste konferencefaciliteter i København.

Der var masser af hårdt arbejde i den periode, men nu bagefter kan jeg med tilfredshed konstatere, at projektet er lykkedes. Vi står med en moderne og velfungerende virksomhed med tilfredse medarbejdere – og ikke mindst tilfredse kunder.

Og jeg skal gerne indrømme, at det var dejligt at kunne præsentere et solidt overskud i det seneste års regnskab. Min præsentation var selvfølgelig meget professionel, for jeg havde jo netop været på dette kursus i præsentationsteknik: http://www.mbk.dk/kursus/praesentationsteknik-3-dage/

Nu kan jeg snart tillade mig at tage på ferie med familien, og jeg skal lige have tjekket på på det med blå sygeforsikring og rejseforsikring først!