Hvis du er uheldig og kommer til skade, fx ved en trafikulykke, kan du få erstatning for den skade, du har lidt. Men, pas på: Selv om det ikke var din skyld, at i han kørte ind i din bil, kan du selv blive erstatningsansvarlig. Det er derfor ikke altid tilstrækkeligt at have en ansvarsforsikring. Så lyt til et godt råd: Du bør hurtigst muligt få fat på en advokat, som har erfaring i erstatningsret, og som vil hjælpe dig. Altså en erstatningsadvokat så at sige.

Det objektive ansvar

Det er der en god grund til. Alle bilister er nemlig underlagt det objektive ansvar. Uanset om du, en anden, eller måske vejret er skyld i en ulykke, så har du ansvaret for skaden, som din bil volder på andre eller andre biler.

Erstatningsret bygger selvfølgelig på lovgivning. Den bygger dog også på uskrevne regler, vi har i vores samfund.

Når advokaterne skal fastsætte din skadevolders ansvar, bliver det ofte defineret ved en sammenligning mellem a) hvordan din skadevolder opførte sig, og b) hvordan han eller hun burde have opført sig. Dvs. hvordan opførte skadevolderen sig i forhold til en almindeligt fungerende person.

Der er også forskellige grader af skyld, som skal fastsættes, inden erstatningskravet kan fremsættes. Inden for erstatningsret taler man om fire grader af skyld:

Hvis skadevolderen var klar over at handlingen vil medføre en skade, så kaldes det en forsætlig handling. Et eksempel kunne være at skadevolder kørte ind i din bil, fordi han var rasende på dig.

Grov uagtsomhed

Burde han have forudset at skaden kunne ske? Det kaldes for grov uagtsomhed. Fx hvis han tog chancen og kørte bilen, selvom han lige havde fået et glas vin for meget.
Kunne han have forudset skaden, hvis han havde tænkt sig om? Et eksempel på simpel uagtsomhed som det kaldes, kan være at han ikke var opmærksom på cyklisten som svingede ud foran ham og han kørte ind i dig, fordi han ville undgå at ramme cyklisten.

Var der tale om et uheld, som han ikke kunne forudse? Dvs. der er tale om et hændeligt uheld. Fx kørte han ind i din bil, fordi vejen, lige på det sted, var isglat, selvom han gearede ned og bremsede i tide.

Objektivt ansvar betyder, at der ikke fastsættes en grad af skyld og handlingen, som førte til skaden, skal ikke være forsætlig eller uagtsom. Det betyder, kort sagt, at skadevolder har ansvaret for ulykken, men han er ikke skyldig i den. Der skal være tale om et hændeligt uheld.

Det kan være en temmelig kompliceret proces at få erstatning. Og hvis ulykken, der ramte dig, har ført til at du er sygemeldt i lang tid, så kan det være meget svært at overskue. Bistand fra et advokatfirma er nødvendigt.
Kører din advokat en sag for dig i erstatningsret og vinder den, så betyder det, at I har bevist, at du opfylder betingelserne for at få erstatning. Der er 4 betingelser:

  • At personen, som forvoldte skaden på dig, har ansvaret for ulykken.
  • At der er en forbindelse mellem adfærden og skaden
  • At skaden er en følge af handlingen
  • At du har lidt et økonomisk tab