Da vi for mere end 20 år siden købte vores dejlige hus, blev vi af ejendomsmægleren gjort opmærksom på, at huset var bygget på en dobbeltgrund, så vi til enhver tid kunne udstykke halvdelen af vores store grund til en selvstændig byggegrund.

Det var nu ikke noget, vi lagde særlig vægt på den gang, for priserne på byggegrunde i det kvarter, vores hus ligger i, var ikke specielt høje, så der kunne ikke være ret mange penge i fortjeneste for os. I stedet valgte vi at udlægge en ekstra stor græsplæne og etablere en mindre fodboldbane til vores børn, hvilket de havde stor glæde af, mens de endnu var børn.

Men på et tidspunkt var de jo ikke børn længere, de flyttede hjemmefra, og samtidig udviklede vores villakvarter sig på en måde, så det blev betydeligt mere attraktivt. Derfor opstod tanken for godt et år siden, at vi lige så godt kunne få udstykket den ekstra grund og score nogle penge på den.

Landinspektør opmåler

Jeg var i kontakt med kommunen, som understregede, at det ville være nødvendigt at få en landinspektør til at foretage det nødvendige arbejde med at opmåle den nye grund, før den kunne registreres som en selvstændig byggegrund.

Det var der for så vidt ikke noget overraskende i, og det var da en udgift, som jeg også på forhånd havde kalkuleret med ville høre til projektet. Det generede os faktisk ikke, for grundværdierne i vores kvarter er så høje, at der stadig ville være en pæn fortjeneste til os ved salget af grunden.

Den lokale landmåler

Så jeg kontaktede en landmåler her i byen, og han gav i telefonen udtryk for, at det ville være noget af en rutineopgave for ham. Han kendte udmærket vores kvarter og vidste også godt, at vores grund var en dobbeltgrund. Han nævnte i øvrigt, at vi nok kunne få en ganske god pris for den i kraft af, at kvarteret er temmelig attraktivt, og at vores ekstra grund faktisk er den eneste ubebyggede grund i området.

Det lød jo meget godt, og han lovede at komme den følgende uge og foretage det nødvendige opmålingsarbejde. Han havde en medhjælper med, og jeg blev nok lidt overrasket over, hvor stort et arbejde, sådan en opmåling af grund egentlig er. Landmåleren fortalte mig, at han foruden selve opmålingen også på de efterfølgende tegninger skulle angive, hvor der var mulighed for tilslutning af kloak, vand og så videre. Det er det, der kaldes for matrikulære opgaver i øvrigt.

Jeg kunne ikke lade være med at beundre deres arbejde, som primært blev udført med nogle avancerede instrumenter, som mere eller mindre automatisk indlæste alle opmålingerne i en bærbar computer, som de havde medbragt.

Selv om der var meget automatik i deres arbejde, tog det alligevel det meste af en arbejdsdag, så jeg blev ikke spor forbavset over, at regningen senere var på næsten 10.000 kroner.

Deres arbejde var også veludført, for vi fik hurtigt solgt grunden, og der opstod ikke på noget tidspunkt problemer af nogen art. Nu er de nye ejere i fuld gang med at få bygget et hus på grunden.