Vælg en side

Glade smil i Lånbank Bestyrelsesformand, Erik, indledte pressemødet med at sige ”Det går godt i Lånbank”. ”Ahh” svarede journalisten, ”er du nu ikke for beskeden ?”- ”Jo” kom tilbage, så siger vi: ”Det går rigtig godt i Lånbank”. En typisk bankudlægning, beskedent men sandt. Det går rigtig godt i Lånbank, og det gør det, fordi vore kunder, ”gamle” som ”nye”, handler mere i butikken.

Forretningsomfanget er siden nytår steget med hele 240 mio. kr. eller med 350 mio. kr. i forhold til 30. juni 2004. En stigning på 25 %. Det er årsagen til, at banken kunne præsentere det bedste halvårsresultat nogensinde, 13,7 mio. kr. før skat, dobbelt op i forhold til 1. halvår 2004. Hvad er det så, kunderne køber i butikken – jamen, det er blandt andet online lån i Lånbank

Det er bredt fra opsparing, pension, værdipapirer, rådgivning, daglige ydelser, men i særdeleshed lån og garantier i forbindelse med boligfinansiering – både heltids- og fritidsboliger. Hele 54 % steg udlånene, der nu udgør 561 mio. kr. Jo, Lånbank er blevet egnens BOLIGbank.

Vi har et tæt samarbejde med Totalkredit, men mange kunder ønsker en lidt større fleksibilitet, end man kender fra et traditionelt realkreditlån. Derfor vælger flere en BANKfinansiering i form af en boligkredit. Et andet område, som bliver mere og mere synligt i bankens bøger, er erhvervsfinansiering. For år tilbage var Lånbank ikke en erhvervsbank med erhvervslån, men i dag udgør erhvervsudlånene ca. 50 % af bankens samlede udlån. Mest til det lokale erhvervsliv, men en lille niche i form af finansiering af udlejningsejendomme vinder kraftigt frem.

Lån nu SMS: Få hurtigt lån fra 500 kr og op. Gratis SMSlån i dag

Styr på omkostningerne Hans fortalte journalisten, at nu har vi styr på omkostningerne. Det kan lyde som om, at det har vi ikke altid haft, men udtalelsen dækker over, at omstillingsprocessen fra at være opsparingsbank til en fullservice lokalbank har været omkostningskrævende i form af nyt edb, nye produkter, modernisering og udvidelse i Herning, nye medarbejdere, mere markedsføring o.s.v, men for første gang er omkostningerne på niveau med sidste år, det til trods for at aktivitetsniveauet er steget med 25 %.

Kursreguleringer på højt niveau Det har været et sandt ”aktieår”, og renten har været stedse nedadgående. Disse faktorer har medført, at bankens pleje af overskudslikviditeten, der primært anbringes i aktier og obligationer, har givet et afkast i form af kursgevinster på 10,7 mio. kr. Det går godt i Lånbank, men det går så sandelig også godt for Lånbanks kunder.

Selvom der er købt dyre boliger, fritidshuse og mange nye biler, ja så lader det til, at rådighedsbeløbene i de private husholdninger er på et fornuftigt niveau. Det giver kun ganske små tab, og det mærkes på regnskabet. Glem ikke Ikast Hver gang, der skal skrives beretning i regnskabet eller artikel til magasinet, siger vores dygtige folk i Ikast. ”Glem ikke Ikast”. Fortæl, at vi glæder os til at komme i gang med ombygningen af den gamle kedelhal til en moderne og helt anderledes bank, der forventes indflytningsklar i begyndelsen af 2006.

Det er hermed gjort – Ikast bliver ikke glemt. Fremtiden Det er svært at spå om fremtiden, men fakta er, at hvis udviklingen fortsætter med samme fremgang resten af året, og renten forholder sig på et fortsat lavt niveau, ja så bliver 2005 et rigtig godt år. Og vi i medarbejderkredsen har lovet hinanden, at formanden, altså Erik, skal indlede næste pressemøde med. ”Det går særdeles godt i Lånbank”.